Zatepľovanie alebo prerábka bytovky? Využite dotácie od štátu.

Financovanie vašich projektov na rekonštrukciu bytu, domu a inej budovy, či na ich stavbu je potrebné si vopred dobre premyslieť a naplánovať. Nie je to samozrejme vždy lacná záležitosť, ktorú môžeme celú spravovať z vlastných zdrojov. Preto je dobré v prvom rade pouvažovať nad tým, ako danú záležitosť budeme riešiť. Možností je našťastie viacero. Zameriame sa teraz na bytové domy. Povedzme, že vaša bytovka plánuje rekonštrukciu fasády, zateplenie a výmenu okien. Ako to celé financovať? Naskytajú sa dve hlavné zložky financovania – z fondu prevádzok, údržby a opráv alebo z cudzích zdrojov, to zahŕňa bankové úvery, stavebné sporenie alebo dotácie od štátu. Kombinácia vlastných a cudzích zdrojov sa javí ako najideálnejšia. Bytový fond určite nedokáže pokryť komplet všetky náklady. Ak bankám nedôverujete a nechcete sa im zaviazať na niekoľkoročné splácanie úverov, môžete namiesto toho využiť podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Fond vám poskytne úvery na výstavbu a aj zveľaďovanie bytového domu, to znamená aj na zatepľovanie.

Stavba

Dotácie od štátu Lmmont sú ďalším z dostupných alternatívnych zdrojov financovania vašej opravy. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poskytuje pomoc pri spolufinancovaní odstraňovania systémových porúch, ktoré sa týkajú bytových domov. Žiadosť o dotáciu by mala byť predkladaná s detailne vypracovaným projektom príslušnému stavebnému úradu na posúdenie. T

Bytovka

en následne vydá stavebné povolenie alebo súhlas so stavebnými úpravami. A vy si tak môžete zabezpečiť spoločnosť, ktorá bude stavbu vykonávať. Pri realizácii vášho projektu obnovy alebo výstavby prostredníctvom stavebno-obchodnej spoločnosti vám okrem iného budú poskytnuté aj služby poradenstva v oblasti financovania. Môžete sa na nich v tejto problematike bez obáv obrátiť a byť tak bližšie k splneniu vášho sna o kvalitnejšom bývaní.