Pripútajte sa, ide vám o život!

Používanie bezpečnostných pásov sa riadi predpismi jednotlivých štátov.
Povinnosť pripútať sa na zadných sedadlách upravuje legislatívne iba 29 štátov a Washington D.C. A to je závažný nedostatok, na ktorý sa IIHS snaží poukázať výsledkami testov s nepripútanými osobami na zadných sedadlách.
U nás bola ešte za čias spoločného Československa zakotvené vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 povinnosť pripútať sa v aute na sedadle, ktoré je vybavené bezpečnostným pásom. Teda aj na zadných sedadlách. Platí to samozrejme aj naďalej v ďalších zákonoch o premávke na pozemných komunikáciách, čiže už približne 28 rokov.

merceds

Ako to vlastne dopadlo s prieskumom IIHS?
Podľa odpovedí sa po usadení na predné sedadlá pripúta 91% cestujúcich. Oveľa horšie je to v prípade druhého (prípadne tretieho) radu sedadiel. Tam bol výsledok oveľa žalostnejší: pripútava sa iba 72% osôb starších ako 18 rokov. Možno je výsledok skreslený aj tým, že veľa dospelých si sadá dozadu napríklad v taxíkoch – na predné sedadlá sa posadí niekto iba výnimočne. To však neznamená, že taxíky nie sú účastníkmi nehôd. U nás je to podobné. Zvyšok cestujúcich si sadá podľa západného vzoru na zadné sedadlá.

Vodič by ich mal upozorniť na povinnosť zapnúť si bezpečnostný pás. No ak tak neurobia a sú starší ako 18 rokov, pri policajnej kontrole nesú sami zodpovednosť za svoje činy. Pokuta tak bude patriť cestujúcemu, nie vodičovi. Iné to je v prípade detí do 18 rokov – tam za nich nesie zodpovednosť ich rodič, teda právny zástupca. Počas nehôd je aj veľké množstvo zavineni usmrtenia v dôsledku nepoužívania bezpečnostných pásov.

auto

Ak chcete niečo urobiť pre svoju bezpečnosť, naučte sa zautomatizovať svoje správanie – po nastúpení na zadné sedadlá sa pripútajte! Nech je to podobne, ako keď si umývame ruky po tom, čo navštívime toalety…

3.5
02