Konzervovať v domácnosti?

Napriek tomu akoby domáce konzervovanie získavalo popularitu. Ľudia si zakladajú svoje záhrady, uskladňujú si vo vlastných pivniciach zemiaky, jablká, zeleninu, kvasia, mrazia, zavárajú, prácne vyrábajú polotovary, ktoré si môžu kedykoľvek kúpiť v najbližšom obchode

konzervy

Prečo?
Existuje niekoľko dôvodov, ktoré nás presviedčajú o tom, že by bola veľká škoda zanevrieť na domáce konzervovanie:

  1. Ani ten najdokonalejší potravinový trh nám neposkytne úplne všetko.Najmä biologicky hodnotné polotovary pripravované šetrným spôsobom sú aj vo vyspelých krajinách pomerne vzácne a dostupné zväčša len v špecializovaných obchodoch.
  2. Ak konzervujeme doma, sami si kontrolujeme pôvod surovín, hygienu pracovných postupov a náradia. Použijeme len kvalitné a zdravé suroviny z ekologicky a hygienicky čistých lokalít. V konzervárňach sa často spracúvajú menejhodnotné suroviny.
  3. Individuálne pripravené produkty sa vždy líšia od sériovo vyrábaných osobitnou chuťou a arómou, ktorú sami vytvárame. Doma pripravený kompót je akoby malým umeleckým dielom. Jeho hodnota spočíva v osobitosti a neopakovateľnosti.
  4. Nielen samotný produkt, ale aj jeho príprava má v sebe isté čaro osobitosti, najmä vtedy, ak sa pre nás domáce konzervovanie stane určitou formou aktívneho odpočinku alebo koníčkom, ktorý by sa mal stále spájať s tvorivým hľadaním a experimentovaním.
  5. Nedá sa úplne obísť ekonomický aspekt. Doma spracúvame jednak prebytky z vlastnej záhrady, ktoré by inak podľahli skaze, jednak prebytky ovocia a zeleniny na trhu, ktoré sa v sezóne dajú získať za mimoriadne výhodnú cenu. Biologicky hodnotné potraviny sú v každej krajine podstatne drahšie ako bežné potravinárske produkty.

kompoty
Toto presvedčenie je pomoc pre Vás a pre domáce konzervovanie, ktoré sa stane zaujímavým a hodnotným a predovšetkým užitočným koníčkom.

4.0
07