Akozvýšiť chuť na sex žene?

Ako zvýšiť chuť do sexu žene
Nízka chuť na sex sa u žien spája s viacerými príčinami, či už fyziologického alebo psychogénneho pôvodu. Niekedy ide len o dočasný stav spôsobený objektívnymi faktormi, napríklad krátkodobou chorobu, vyčerpaním či únavou, kedy samozrejme netreba prijímať žiadne opatrenia. Sú však aj prípady, ktoré si vyžadujú pozornosť a najmä hľadanie riešení. Nízke libido u žien, stotožňované veľakrát so stavom zvaným frigidita, nie je z biologického hľadiska prirodzené a ide o prejav problému v oblasti sexuálneho zdravia. Za bežných okolností by mala žena, podobne ako aj muž, pociťovať zdravý a prirodzený sexuálny apetít. Ako teda zvýšiť sexuálnu chuť u ženy a od čoho všetkého to závisí? 
Medzi najčastejšie následky nízkej chuti na sex patria tieto problémy s kvalitou sexuálneho styku – nízky sexuálny apetít sa prejavuje aj nedostatočne kvalitným sexuálnym stykom, čo býva dôsledkom nedostatočného prekrvenia genitálnej oblasti, problémy s dosiahnutím orgazmu – v súvislosti s vyššie opísaným problémom sa v extrémnom prípade môžu vyskytnúť problémy s dosiahnutím orgazmu, prípadne môže nastať úplná anorgazmia, kedy sa vyvrcholenie nedostaví vôbec, vzťahové problémy – nízka chuť na sex sa prejavuje nielen v milostnom živote, ale aj v partnerskom vzťahu; často je odmietanie fyzického kontaktu dôvodom partnerského nedorozumenia a muži majú problém s naplnením vlastného sexuálneho pudu.

girl-1736419_1920
Za problémami s nedostatočným ženský libidom je niekoľko faktorov. Najčastejšie ide o problémy hormonálneho typu, v menšej miere aj o problémy vo vzťahu. Vždy záleží od toho, či je nízka chuť do sexu prítomná všeobecne, alebo len pri niektorých mužoch.
Toto sú faktory a príčiny, ktoré sa spomínajú najviac:
Problémy s hladinou hormónov: Pokles niektorých ženských hormónov, najmä estrogénu a progesterónu, môže vyvolať nižší sexuálny apetít a znížiť aj sexuálnu energiu. Prirodzene k tomuto poklesu dochádza vekom, ale existujú aj chorobné zmeny, ktoré môžu znížiť produkciu týchto hormónov v tele.
Nežiaduce účinky liekov: Zníženie libida vplyvom niektorých liekov je pomerne bežná záležitosť. Nejde len o lieky hormonálneho typu, napríklad antikoncepcia, ale pokojne aj o lieky na liečenie chorôb. Zvlášť negatívny vplyv majú lieky typu antidepresív a podobne.
Partnerské problémy: V prípade selektívnej nedostatočnej chuti na sexuálny a fyzický kontakt všeobecne je častou príčinou práve problém s partnerom. Nedostatočné porozumenie, zanedbávanie vzťahu, rutina či konflikty, to všetko môže byť príčinou sexuálnej pasivity a odmeranosti ženy aj muža.

spánok
Zlý životný štýl a zlá životospráva: Nedostatok spánku, nezdravé stravovanie, málo oddychu, fajčenie, to vplýva na ženy rovnako negatívne, ako tomu je aj v prípade mužov. Tento vplyv je tak na sexuálny apetít, ako aj na zdravotný stav celkovo.
Ochorenia a zhoršenie zdravotného stavu: Cukrovka, vysoký cholesterol, problém s činnosťou pohlavných žliaz či pohlavných orgánov, to všetko vplýva na zníženie libida a chuti na sex. Rovnako tak depresie, úzkosti, nervozita a iné podobné problémy.