Vzdelanie

Nárok na vzdelanie

Full story
Vzdelanie

Cudzie jazyky, prečo sa ich učiť?

Full story
Šport

Bojové umenia, ako ich (možno) nepoznáte

Full story

Nárok na vzdelanie

Povinná školská dochádzka v Slovenskej republike je desať rokov. Logicky z toho vyplýva pokračovanie povinného štúdia ešte na inej škole. Zákon ale netvrdí, že to musí byť škola stredná. Môže ísť aj o štúdium na učilišti. To sa ....

Continue reading